Communicatie en gedragsverandering

Cursus communicatie en gedragsverandering

Ken je dat? Van die patiënten die ja zeggen en nee doen? Dat die mondhygiëne maar niet beter wordt terwijl je alles geprobeerd hebt? Menselijk gedrag beïnvloeden is behoorlijk complex. In deze cursus krijg je concrete handvatten vanuit de gedragspsychologie aangereikt om patiënten te stimuleren om meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen. Dit resulteert in gezonder gedrag met in het verlengde daarvan een betere mondgezondheid. Zowel verbale en non-verbale communicatietechnieken komen in deze cursus aan bod.

Omvang:
2 college-avonden; 3 practica
Contacturen:
16 uur
Kosten:
1250 per cursist
Deelnemers:
Min 2, max 6 cursisten

Een cursus plannen? Neem contact met ons op. 

 

Beschrijving week 1:
De activiteiten in week 1 zijn gericht op het verwerven van inzicht in de wijze waarop – en onder welke omstandigheden – gedragsverandering plaatsvindt. Deze theorie, gebaseerd op inzichten vanuit de psychologie en gedragswetenschappen wordt eerst in de vorm van een interactief college aan de hand van casuïstiek besproken. Vervolgens zal gewerkt worden met deze kennis in de vorm van communicatieoefeningen en rollenspellen. Hierin zullen cursisten leren werken met het communicatiemodel voor gedragsverandering. Alle activiteiten worden intensief begeleid door docenten met ruime klinische en theoretische expertise op dit gebied.

College:
Psychologie en communicatie 1

Leerdoelen:

 1. Bewust worden van verschillende waarnemingsposities: behandelaarsperspectief en patiëntenperspectief.
 2. De complexiteit van communicatie en gedragsverandering ontrafelen.
 3. Kennismaken met communiceren in Patient Important Outcomes en individuele risico’s op mondgezondheidsproblemen.
 4. Kennismaken met communicatiemodel voor gedragsverandering. 

Practicum:
Communicatieoefeningen
Leerdoelen:

 1. Oefenen met het communicatiemodel voor gedragsverandering
 2. Uitleg mondgezondheid personaliseren (in Patient Important Outcomes en individuele risico’s op mondgezondheidsproblemen)
 3. Probleembesef creëren en toetsen of er een intrinsieke informatie- en behandelbehoefte is ontstaan
 4. Bewust leren gebruiken van non-verbale communicatievaardigheden.

 

Beschrijving week 2:
In week 2 duiken we dieper in op het werkingsmechanisme van gedragsverandering en ligt het accent op de praktische aspecten hiervan. Om gedragsverandering te realiseren, leert de cursist strategieën die verder gaan dan alleen voorlichting en instructie.  Tijdens het practicum wordt geoefend met het geven van gepersonaliseerde uitleg in termen van mondgezondheidsrisico’s al dan niet gerelateerd aan de algemene gezondheid. Hiermee leert de cursist de mondgezondheid persoonlijk relevant maken, weerstanden wegnemen en een basis te creëren waarin gedragsverandering mogelijk is.

Colleges:
Het werkingsmechanisme van gedragsverandering; De mondgezondheid uitleggen aan de patiënt.
Leerdoelen:

 1. Basisprincipes leren van communicatie en psychologie die leiden tot gedragsverandering
 2. Leren van strategieën voor gedragsverandering
 3. Geven van gepersonaliseerde uitleg in termen van mondgezondheidsrisico’s

Practicum:
Communicatieoefeningen
Leerdoelen:

 1. Bewust gepaste communicatie- en gedragsveranderingstechnieken inzetten om gedragsverandering te realiseren met behulp van het communicatiemodel.
 2. Adaptief en gestructureerd leren interacteren met de patiënt in het kader van gepersonaliseerde uitleg over de mondgezondheid.
 3. Verfijnen van (non)-verbale communicatietechnieken.
 4. Vertrouwensband creëren met de patiënt.

 

Beschrijving week 3:
Week 3 staat in het teken van oefenen en feedback geven aan elkaar. In de aanloop naar week 3 krijgen cursisten de opdracht om de geleerde gedragsveranderingstechnieken in de praktijk uit te voeren en hier een opname van te maken. Deze opname wordt in de tijdens het practicum door de medecursisten en docenten voorzien van opbouwende en gedetailleerde feedback. Hiermee worden de puntjes op de i gezet. Het practicum wordt afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking.

Practicum:
Tijdens het practicum bekijken we met elkaar de communicatievideo’s en geven wij feedback aan elkaar op een positieve, niet oordelende en gelijkwaardige manier.

Leerdoelen:

 1. Van elkaar leren door van gedachte te wisselen over de voorbeelden van medecursisten.
 2. Een beeld krijgen van jouw kwaliteiten en aandachtspunten als het gaat om communicatie.